Model swoi-obcy

Model swoi-obcy - model nowej teorii bezrobocia przymusowego. Wyjaśnia dlaczego pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie (czyli swoi) mogą zażądać wyższych płac niż osoby bezrobotne (czyli obcy).

Z ekonomicznego punktu widzenia, przedsiębiorstwo powinno dążyć do minimalizacji kosztów. Mogłoby się wydawać, że zatrudnienie nowej, tańszej siły roboczej byłoby opłacalne, ale:
  • pracodawca musiałby ponieść koszty zwolnienia starych pracowników i przeszkolenia nowych;
  • mogłoby dojść do obniżenia jakości współpracy między pracownikami.


Dlatego przedsiębiorcy godzą się na wyższą, narzuconą wysokość płac swoich i przesuwają się wzdłuż krzywej popytu na pracę prowadząc do wysokiego poziomu bezrobocia.

Do efektów działania modelu zalicza się m.in.:
  • niewielkie fluktuacje liczby pracowników;
  • spadek zatrudnienia przy każdym poziomie inflacji;
  • wywoływanie zjawiska histerezy.

Zobacz też

Bibliografia



ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.