Model równoległy

Model równoległy – jeden z modeli procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania. Powstał jako modyfikacja modelu kaskadowego, mająca na celu przyśpieszenie dostarczenia produktu. Model wprowadza dwa dodatkowe etapy. Po analizie i przygotowaniu wstępnego projektu dzieli się wymagania na odrębne quasi-niezależne podsystemy. Każdy jest oddzielnie projektowany i implementowany. Na zakończenie wszystkie podsystemy są integrowane w ostateczny produkt.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.