Model przyrostowy ang. incremental development

Model przyrostowy (model etapowy, realizacja przyrostowa) – jeden z modeli procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania. Stosowany w przypadkach, w których dopuszczalna jest okrojona funkcjonalność systemu. Jest to swoista ewolucja modelu kaskadowego - odchodzi się w niej od idei opracowania kompletnej funkcjonalności na samym początku. Jest to także pierwszy model zakładający użycie oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie klasy CASE.

Spis treści

Fazy

Model przyrostowy dzieli funkcjonalność systemu na kroki (porcje, etapy). Każdy kawałek funkcjonalności dostarczany jest od poziomu ustalenia potrzeb po wdrożenie. Grupy procesów dzielą się z kolei na fazy:
 • określenie całości wymagań (w ramach naszych możliwości, na tyle na ile uda nam się ją sprecyzować), wykonanie wstępnego, ogólnego projektu całości systemu
 • wybór pewnego podzbioru funkcji systemu
 • szczegółowy projekt (wg modelu kaskadowego) oraz implementacja części systemu realizującej wybrane funkcje
 • testowanie zrealizowanego fragmentu i dostarczenie go klientowi
 • powtarzanie kolejnych etapów, aż do zakończenia implementacji całego systemu


Zalety

 • częste kontakty z klientem (skrócenie przerw w porównaniu z modelem kaskadowym)
 • brak konieczności zdefiniowania z góry całości wymagań (na wstępie definiujemy co nam się uda mając nadzieję, że uda nam się wyspecyfikować całość wymagań na etapie testowania zrealizowanych fragmentów)
 • wczesne wykorzystanie przez klienta fragmentów systemu (funkcjonalności)
 • możliwość elastycznego reagowania na opóźnienia realizacji fragmentu – przyspieszenie prac nad inną/innymi częściami (sumarycznie – bez opóźnienia całości przedsięwzięcia projektowego)


Wady

 • dodatkowy koszt związany z niezależną realizacją fragmentów systemu
 • potencjalne trudności z wycinaniem podzbioru funkcji w pełni niezależnych
 • konieczność implementacji szkieletów (interfejs zgodny z docelowym systemem) – dodatkowy nakład pracy (koszt), ryzyko niewykrycia błędów w fazie testowania


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.