Model iteracyjny ang. iterative and incremental development

Model iteracyjny (model iteracyjno-przyrostowy) - jeden z modeli procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania. Powstał z połączenia iteracyjnych metod rozwiązywania zadań i modelu przyrostowego. Istotą modelu jest wykorzystanie stałych i krótkich iteracji o określonym czasie trwania, w trakcie których produkty są wytwarzane przyrostowo.

Zobacz też

Bibliografia

Iterative and incremental development na Wikipedii en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.