Model V ang. V-Model

Model V - jeden z modeli procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania. Jest rozszerzeniem modelu kaskadowego.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.