Model ARCS

Model ARCS - dydaktyczny model pobudzania motywacji, opracowany przez Johna Kellera. Skrót ARCS oznacza:
 • A - uwaga (ang. attention);
 • R - znaczenie (ang. relevance);
 • C - pewność (ang. confidence);
 • S - satysfakcja (ang. satisfaction).
Model jest szczególnie ważny w kształceniu na odległość, gdyż wydaje się, że motywacja jest kluczowym czynnikiem decydującym o ukończeniu szkolenia.

Spis treści

Teoria

Uwaga

W modelu ARCS bardzo ważne jest utrzymanie uwagi ucznia, co wiąże się z pobudzeniem poznawczym, pobudzeniem ciekawości i różnorodnością. Można to osiągnąć m.in. poprzez:
 • zapewnienie różnorodności (np. w użytych materiałach dydaktycznych);
 • prezentowanie ciekawych przypadków w atmosferze tajemnicy;
 • stosowanie zróżnicowanych metod nauczania;
 • aktywne uczestnictwo (np. pytania, odgrywanie ról);
 • prezentowanie interesujących przykładów i przypadków (w szczególności takich, które są sprzeczne z oczekiwaniami ucznia);
 • wykorzystanie humoru.

Znaczenie

Uczeń powinien wierzyć, że nauka jest ważna. Dlatego ważne jest ukierunkowanie na cel, ukierunkowanie pobudek i zaznajomienie. Można to zrobić przez odniesienie nowych informacji do czegoś, co uczeń już zna lub wykorzystał wcześniej.

Pewność

Pewność wiąże się z określeniem wymagań, możliwością powodzenia i samodzielnością. Uczeń powinien być przekonany, że może osiągnąć cele edukacyjne. Takie przekonanie można wzbudzić przez:
 • zapewnienie możliwości powodzenia;
 • osiąganie celów szczegółowych (metoda małych kroków);
 • osiągnięcie pewnego stopnia samodzielności w nauce;
 • informację zwrotną.

Satysfakcja

Satysfakcja wiąże się z wewnętrznym wzmocnieniem, nagrodami zewnętrznymi, sprawiedliwością. Oznacza to, że uczniowie powinni otrzymywać nagrody. Jedną z takich nagród jest praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności, jak również wymierna ocena i zasłużona pochwała.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.