Mobilność zawodowa

Mobilność zawodowa – umiejętność dostosowania się pracownika do wymogów rynku pracy poprzez:

  • gotowość do zmiany pracy, zawodu;
  • doskonalenie i poszerzanie swoich kwalifikacji zawodowych;
  • dostosowywanie się do ustawowych wymogów pracodawcy.

Główne przyczyny zjawiska mobilności zawodowej  • bezrobocie;
  • rozwój nowych technologii;
  • prawa gospodarki wolnorynkowej: prawo popytu i podaży oraz wolnej konkurencji;
  • zmiana przepisów prawa pracy.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.