MoV ang. Management of Value

MoV'
best practice
Zarządzanie wartością
Logo MoV
WłaścicielCabinet Office (dawniej OGC)
RozpowszechnianieWydawnictwo TSO
Powstanie2010 r.
Aktualna wersja2010 r.
CertyfikacjaAPM Group
SpołecznośćBPUG
Oficjalna strona internetowa


MoV - praktyka maksymalizowania zysków wespół z celami programów i projektów oraz kluczowymi potrzebami interesariuszy. Praktyka ta nie tylko skupia się na zmniejszaniu wydatków i podnoszeniu korzyści, ale także na szukaniu równowagi pomiędzy różnorodnymi potrzebami interesariuszy.

Spis treści

Rozwój standardu

Filozofia Management of Value (MoV) ewoluowała ze sprawdzonej i skutecznej praktyki zarządzania wartością w wielu sektorach i przez wiele lat. Wytyczne MoV pozwalają na dostosowanie uznanych metod do standardów Cabinet Office sprawnego zarządzania programami i projektami. W wytycznych opisano metody znane, jednak często niedostrzegane lub wykorzystywane niewłaściwie. Wytyczne mają na celu pomóc organizacjom w stosowaniu skutecznej, sprawdzonej metodologii jako uzupełnienia aktualnych praktyk zarządzania, w celu zwiększenia wartości realizowanej oraz lepszego wykorzystania personelu.

Zastosowanie

Korzyści płynące z MoV to w głównej mierze:
 • umożliwienie wyższej kadrze kierowniczej utrzymania lub podniesienia dotychczasowego poziomu korzyści
 • lepsze wykorzystanie personelu
 • dostarczenie możliwej do skontrolowania metody podejmowania trudnych decyzji
 • optymalizacja kosztów inwestycji oraz długoterminowych kosztów operacyjnych
 • zachęca do stosowania innowacyjnych rozwiązań


Opis

MoV opiera się na siedmiu głównych zasadach. Siedem zasad zaczerpnięto z wieloletnich praktyk i doświadczenia i stanowią one najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie. Chociaż owe zasady nie są narzucone, są mimo wszystko potrzebne do odpowiedniej realizacji MoV.:
 • Powiązanie z potrzebami organizacji
 • Skupienie na funkcjach i oczekiwanych/potrzebnych zyskach
 • Zrównoważanie zmiennych w celu maksymalizacji przychodu
 • Stosowane przy każdej decyzji inwestycyjnej
 • Przystosowanie do potrzeb
 • Czerpanie z doświadczeń i rozwój
 • Wydzielenie odpowiednich ról i obowiązków przy jednoczesnej kreacji kultury opartej na wsparciu.

Procesy MoV

W MoV występują także procesy. Poprzez siedem zdefiniowanych programów MoV zostaje powiązany z projektami.

 • Sformułowanie programu lub projektu - określenie procedowania i raportowani MoV w sprawach biznesowych.
 • Zbieranie informacji - gromadzenie danych odnośnie wymogów, potrzeb, możliwości, zespołów.
 • Analizowanie informacji - analizowanie w celu znalezienie korzystnych rozwiązań.
 • Procedowanie na bazie informacji - przygotowanie innowacyjnych propozycji zwiększenia korzyści.
 • Ocena i wybór - wybór propozycji rozwojowej o największym potencjale.
 • Rozwój propozycji zwiększenia korzyści - opracowanie propozycji jako gotowych już rekomendacji.
 • Implementacja - określenie planu implementacji wybranej propozycji rozwoju korzyści.


Zobacz też

Pozostałe komponenty Najlepszych Praktyk Zarządzania (BMP):

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.