Mistrz (tytuł zawodowy)

Mistrz - najwyższy stopień kształcenia zawodowego, o który mogą się ubiegać osoby:

  • posiadające tytuł czeladnika;
  • z co najmniej sześcioletnim doświadczeniem zawodowym;
  • które ukończyły przynajmniej szkołę zawodową.


Po ukończeniu kursu pedagogicznego dla mistrzów instruktorów praktycznej nauki zawodu, mistrz ma prawo do szkolenia uczniów w zakładzie rzemieślniczym. Egzaminy mistrzowskie przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Dawniej tytuł mistrza uprawniał do prowadzenia własnego warsztatu. Osoby posiadające ten tytuł mają prawo do kształcenia uczniów, którzy w dawnych czasach nosili miano terminatorów.

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.