MMPI Przekierowano ze strony: Minnesota Multiphasic Personality Inventory ang. Minnesota Multiphasic Personality Inventory

MMPI - jeden z najczęściej stosowanych psychologicznych testów osobowości. Obecnie jest używana druga wersja testu (MMPI-2), bez polskiego tłumaczenia i standaryzacji. MMPI zawiera 567 pytań, na które należy odpowiedzieć "prawda" lub "fałsz". Wynikiem są trzy skale kontrolne, dziesięć skal klinicznych i kilkadziesiąt podskal. Każda skala i podskala testu jest normalizowana do skali tenowej. Prawa autorskie do MMPI posiada University of Minnesota.

Spis treści

HistoriaAutorami pierwotnej wersji MMPI są Starke R. Hathaway i J. C. McKinley. Wybrali oni skale kliniczne na podstawie poszukiwań czynników, które zatwierdzili pacjenci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami. To podejście do testów osobowości wyróżniało się wśród innych, ponieważ jego podstawą nie były teorie. Dzięki temu możliwe było ujęcie aspektów psychopatologii. Jednak test MMPI miał poważne niedoskonałości, których nie można było przeoczyć (np. grupa kontrolna do testu składała się pierwotnie z małej ilości osób, raczej młodych, o białym kolorze skóry i po ślubie, pochodzących z wiejskich terenów Środkowego Zachodu). Inną kwestią problematyczną była terminologia nieodpowiednia dla populacji, którą miała badać.

MMPI uważano za złoty standard w testowaniu osobowości odkąd stworzono go jako miernik psychopatologii i struktury osobowości dla dorosłych (1939). Wraz z upływem czasu test MMPI zmieniał się pod wpływem wprowadzanych dodatków, np. różnych rodzajów skal. Najważniejsze daty związane z wprowadzanymi zmianami to:
 • 1989 - MMPI został przekształcony w MMPI-2. Był to skutek projektu zmiany standaryzacji, którego celem było opracowanie zupełnie nowego zestawu danych normatywnych, które odzwierciedlałyby charakterystyczne cechy ówczesnej populacji. Projekt ten zakończył się stworzeniem obszernej bazy danych, która zawierała szeroki zakres próbek klinicznych i nieklinicznych;
 • 2003 - do opublikowanego testu MMPI-2 dodano nowe skale kliniczne, odzwierciedlające ważną, nową konstrukcję oryginalnych skal klinicznych. Celem projektu było zajęcie się znanymi wadami psychometrycznymi znajdującymi się w oryginalnych skalach klinicznych;
 • 2008 - opublikowano wersję MMPI-2-RF, której podstawą były poprawione skale kliniczne.


Skale kontrolneSkale kontrolne mają na celu walidację testu, czyli sprawdzenie, czy jego wyniki mają szansę być uznane za prawdziwe. Istnieją trzy skale kontrolne:
 • ? - liczba pytań na które badany nie odpowiedział;
 • L - skala kłamstwa. Wysokie wyniki (ponad 70 w wersji pierwszej MMPI, dla wersji MMPI-2 granicą odcięcia jest 65) świadczą o próbie zafałszowania testu;
 • F, K - wartości F w skali tenowej, K w skali tenowej, oraz różnica F-K w skali surowej (tzw. wskaźnik Gougha) informuje o tym czy pacjent próbuje symulacji (Gough > 14 lub F ≥ 70), dyssymulacji (Gough < -8 lub K ≥ 70).


Skale kliniczneW teście MMPI wyróżnia się 10 skal klinicznych:
 • Hd – Hipochondria;
 • D – Depresja;
 • Hy – Histeria;
 • Pd – Psychopatia;
 • Mf – Męskość/kobiecość;
 • Pa – Paranoja;
 • Pt – Psychastenia;
 • Sc – Schizofrenia;
 • Ma – Mania;
 • Si – Introwersja społeczna.


Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.