Mind Mapping ang. mind map, mapa myśli, mapa wiedzy, mapa pamięci

Mind Mapping - szczególny rodzaj notowania, mający według jego twórców zwiększać Efektywność pracy i zapamiętywania oraz aktywować intuicję dzięki wykorzystaniu synergicznej współpracy obu półkul mózgowych. Metoda została opracowana przez dwóch brytyjskich naukowców: Tony'ego i Barry'ego Buzana. Korzystają z niej ludzie w różnym wieku, różnych profesji: studenci i uczniowie, biznesmeni i menedżerowie, nauczyciele, wykładowcy i instruktorzy, naukowcy, wynalazcy i projektanci, twórcy, dziennikarze, politycy, pracownicy służby cywilnej, mówcy, prezenterzy, konferansjerzy.

Spis treści

OpisMapa myśli stanowi innowacyjny i ułatwiający naukę sposób przedstawiania niektórych zagadnień. Do tworzenia mind map używa się rysunków i krótkich haseł. Mapa powinna być przejrzysta, czytelna, kolorowa, zwracająca uwagę na najważniejsze rzeczy (czyli takie, które są istotne dla twórcy). Należy pamiętać, że najlepsze będą pierwsze skojarzenia które przychodzą do głowy. Za wadę mind mappingu można uznać fakt, że praca wykonana taką techniką jest czytelna tylko dla autora (co jednak nie przyćmiewa zalet tej metody.

CeleCele mind mappingu obejmują m.in.:
 • podniesienie efektywności pracy;
 • uczynienie procesu nauki i zapamiętywania prostszym, szybszym i przyjemniejszym;
 • przyspieszenie pracy;
 • lepszy efekt zapamiętania.


Sporządzanie map myśliW centralnej części mapy należy umieścić kolorowy rysunek (lepiej nie używać więcej niż trzech kolorów). Od niego powinny odchodzić grube linie z najważniejszymi słowami kluczowymi w postaci wyrazów lub obrazów. Od tych linii mogą odchodzić kolejne cieńsze linie z mniej ważnymi informacjami, a od nich jeszcze kolejne. Mapy myśli nie mają żadnych ograniczeń pod względem wielkości sporządzanych notatek, ale bardzo ważna jest przejrzystość, którą można osiągnąć dzięki zachowaniu odpowiednich odstępów między poszczególnymi elementami oraz wyraźnemu sposobowi zapisu. Mapy myśli powinny, według zaleceń autorów tej metody, przyjmować promienistą strukturę, co odzwierciedla sposób myślenia opierający się na tworzeniu ciągu następujących po sobie skojarzeń.

Tony Buzan udziela następujących rad odnośnie tworzenia map myśli:
 • Na środku kartki narysuj związany z tematem obrazek składający się z minimum trzech kolorów.
 • Używaj obrazów i symboli na całej mapie.
 • Najważniejsze słowa powinny być najsilniej oznaczone.
 • Na jednej linii może się znajdować tylko jedno słowo lub rysunek.
 • Linie powinny być takiej długości jak słowa.
 • Używaj różnych wielkości i stylów liter.
 • Używaj wielu różnych kolorów.
 • Daj się ponieść swojej wyobraźni - twórz nawet mapy najbardziej abstrakcyjne, absurdalne.
 • Wykreuj swój własny styl tworzenia map myśli.
 • Umieszczaj na mapie myśli nie tylko same fakty, ale także problemy, skojarzenia, etc.


Mapy myśli tworzone przy użyciu komputeraMapy myśli można tworzyć przy użyciu specjalnego oprogramowania (np.: FreeMind, MindManager, Mind Mapper Professional, Nova Mind, Intellect Map). Zasadność posługiwania się nimi dzieli sympatyków metody Tony Buzana. Przeciwnicy podkreślają, że gałęzie i rysunki konstruowane za pomocą klawiatury komputera nie stymulują naszej kreatywności w takim samym stopniu, jak te tworzone na kartce papieru. Z kolei zwolennicy elektronicznych map myśli podkreślają większą szybkość ich tworzenia oraz ich "rozszerzalność".

ZastosowanieMapy myśli mogą być stosowane w różnych sytuacjach - chociażby w przypadku burzy mózgów, kiedy trzeba zapisywać pomysły. Mapy myśli można również stosować w następujących celach:
 • rozwiązywanie problemów;
 • opracowanie projektu;
 • anonimowa współpraca;
 • kondensowanie materiału w spójną formę;
 • zadania związane z Team building;
 • zwiększenie chęci do pracy.


Skuteczność map myśliBuzan twierdzi, że wymyślił lepszą metodę robienia notatek oraz że eliminuje ona "stan hipnotyczny" pojawiający się podczas notowania za pomocą tradycyjnych sposobów. Twierdzi też, że używanie tej metody pomaga zsynchronizować pracę obu półkul mózgu oraz wykorzystać intuicję (którą nazywa superlogiką). Istnieją jednak badania akademickie, które stawiają te mocne tezy pod znakiem zapytania i każą zastanowić się, czy twierdzenia na temat użyteczności mindmappingu nie są raczej podyktowane względami marketingowymi.

W jednym z doświadczeń stwierdzono, że mapy myśli mają wyraźny wpływ na przypominanie informacji. Ludzie notujący w sposób tradycyjny polepszyli swoje przypominanie o około 6%, podczas gdy osoby używające map myśli polepszyły przypominanie o 10%. Różnica ta była widoczna tylko w czasie pierwszego tygodnia, po którym grupa używająca map myśli straciła motywację, ponieważ ta metoda była dla nich nowa i nienaturalna.[1]

Niektórzy badacze uważają, że skuteczniejszą metodą jest koncentrowanie się na materiale, który jest słuchany, a następnie zapisanie notatek z tego co się zapamiętało.[2]

Zalety korzystania z map myśliDo zalet korzystania z map myśli można zaliczyć:
 • brak monotonii towarzyszącej procesowi sporządzania tradycyjnych notatek;
 • technika notowania bardzo "przyjemna dla oka";
 • stworzona sieć powiązań ułatwia dopisywanie informacji oraz nowych koncepcji w wybranym miejscu na kartce bez konieczności tworzenia nowej notatki;
 • jest to metoda polecana i lubiana przez różne grupy wystawione na częste sporządzanie notatek, planowanie, opracowywanie strategii i koncepcji itp;
 • łatwość w przeprowadzaniu powtórek materiałów (mapa umożliwia szybkie przejrzenie danego zagadnienia i przypomnienie sobie kluczowych zagadnień);
 • sprzyja myśleniu twórczemu, wielokierunkowemu, a nie nudnemu i odtwórczemu.


Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.