Kamień milowy (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Milestone (PRINCE2) ang. milestone

Kamień milowy - ważne zdarzenie w harmonogramie, takie jak ukończenie kluczowych Grup Zadań, etapu technicznego czy etapu zarządczego.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.