Kamień milowy Przekierowano ze strony: Milestone ang. milestone

Kamień milowy – w zarządzaniu projektami oznacza pewne istotne, jednorazowe zdarzenie, które można określić w sposób jednoznaczny. Może to być na przykład: podpisanie dokumentu, otrzymanie wyniku, ważne spotkanie, zatwierdzenie pracy itp.

Spis treści

Wpływ na harmonogram

Zdarzenia określane jako kamienie milowe stanowią z reguły ważny krok na drodze do osiągnięcia celów projektu i są związane z ukończeniem prac nad którymś z jego istotnych produktów. Opisują wystąpienie konkretnych okoliczności lub zapewnione warunki. Dzięki temu mogą służyć jako punkty kontrolne w celu upewnienia się, że prace nad projektem podążają we właściwym kierunku.

Na wykresie Gantta oznaczane są punktem (najczęściej jest to kwadrat obrócony o 45°).

Uwagi

Często kamienie milowe występują w projekcie jako końcowy punkt, który podsumowuje określony zestaw zadań, bądź daną fazę projektu. Nie jest to jednak ich właściwe umiejscowienie, ponieważ w przypadku pojawienia się problemów, niemożliwe byłoby podjęcie działań korygujących, a dany produkt projektu nie zostałby dostarczony na czas. Dlatego wskazane jest poświęcenie im szczególnej uwagi jeszcze przed zamknięciem danego etapu.

Właściwie określone kamienie milowe powinny być zrozumiałe dla wszystkich osób zaangażowanych w projekt i przynosić z powrotem dalsze ważne decyzje odnośnie rozwoju projektu. Powinny być także sprawdzalne zarówno ilościowo, jak i jakościowo oraz przejrzyste pod względem ich ilości. Realistycznie sformułowane kamienie milowe są możliwe do osiągnięcia w pracy nad projektem.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.