Mianowanie Przewodniczącego Komitetu Sterującego i Kierownika Projektu (PRINCE2) ang. Appointing a Project Executive and a Project Manager (SU1)

Mianowanie Przewodniczącego Komitetu Sterującego i Kierownika Projektu (PP1) - podproces przygotowania projektu (PP), w ramach którego odbywa się mianowanie Przewodniczącego i Kierownika Projektu oraz przygotowanie i udostępnienie Zlecenia Przygotowania Projektu. Właścicielem tego podprocesu jest kierownictwo firmy lub programu.

Spis treści

Podstawowa zasada

W celu rozpoczęcia realizacji projektu konieczne jest mianowanie decydenta oraz osoby, która zaplanuje niezbędne działania.

Cele procesu

  • wskazanie Przewodniczącego spośród interesariuszy projektu
  • wskazanie najbardziej odpowiedniego dla danego projektu Kierownika
  • potwierdzenie dostępności wybranych osób; uzyskanie ich akceptacji na pełnienie uzgodnionych ról oraz uzyskanie zapewnienia o zaangażowaniu się w ich wypełnianie
  • mianowanie wybranych osób


Wejścia i wyjścia

Sygnałem uruchamiającym proces (wejściem) jest Zlecenie Przygotowania Projektu.

Do wyjść tego podprocesu zalicza się:
  • uzgodnienie zakresów obowiązków Przewodniczącego i Kierownika Projektu
  • mianowanie Przewodniczącego i Kierownika Projektu


Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.