Międzynarodowy List Przewozowy CMR

Międzynarodowy list przewozowy CMR - dokumentem, na podstawie którego odbywa się przewóz ładunku (dokumentem potwierdzający zawarcie umowy o przewóz).

Charakterystyka

Dokument CMR jest wystawiany w 3 egzemplarzach. Każdy z nich ma taką samą moc prawną. Nadawcą CMR jest przedstawiciel strony, która posiada gestię transportową. On też otrzymuje pierwszy egzemplarz. Drugi egzemplarz wysyłany jest z przesyłką, natomiast trzeci zatrzymuje przewoźnik.

Podstawowe informacje znajdujące się w liście CMR dotyczą:
  • nadawcy;
  • przewoźnika;
  • odbiorcy;
  • towaru;
  • terminu i miejsca nadania;
  • przewidzianego miejsca dostawy;
  • kosztów związanych z przewozem;
  • instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych oraz wykaz dokumentów wręczonych kierowcy.


Wszystkie strony mają możliwość wnoszenia zmian w liście przewozowym, natomiast za szkody i koszty wynikające z podania złych lub niejasnych danych odpowiada nadawca. CMR jest wypełniany w języku kraju nadania, jest dokumentem imiennym, nieprzenośnym.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.