Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ITIL)

ISO, ang. The International Organization for Standardization

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna - to największy na świecie twórca norm. ISO jest organizacją pozarządową, będącą siecią krajowych instytutów normalizacyjnych z 156 krajów.[1]

Zobacz też

Obszerniejszy opis w artykule ISO.

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.