Metoda scenariuszy

Metoda scenariuszy – służy do analizy związków między zjawiskami występującymi w otoczeniu, badaniu oddziaływania tych zjawisk na organizację oraz charakteryzowaniu różnych punktów widzenia danej sytuacji.

Spis treści

ZałożeniaScenariusz jest przewidywanym obrazem sytuacji w przyszłości. Scenariusze tworzone dla przedsiębiorstw przedstawiają możliwe zachowania wynikające z przewidywanych czynników zewnętrznych. Metody scenariuszowe są narzędziem zarządzania strategicznego. Pomagają one przy planowaniu strategii przedsiębiorstwa w dłuższym okresie. Metody te pozwalają przewidzieć różnego rodzaju zjawiska, które mogą wystąpić w zmieniającym się otoczeniu, co pomoże przygotować się na nie.

Istotą tej metody jest opis zjawisk oraz wskazanie logicznego i spójnego następstwa. Dzięki temu ustala się sposób, w jaki to zjawisko będzie się rozwijać. Scenariusze są układem zdarzeń powiązanych w logiczną, na ogół chronologiczną sekwencję, które powinny:
 • być istotne dla zjawiska, dla którego sporządzany jest scenariusz;
 • odnosić się do określonego czasu;
 • Być ze sobą powiązane za pomocą różnego rodzaju relacji (formalno-prawnych, przyczynowo-skutkowych itp.).


ZastosowanieMetoda służy do budowy długookresowych prognoz w sytuacjach, w których:
 • przedsiębiorstwo nie dysponuje dostateczna wiedza o prawidłowościach analizowanych zjawisk;
 • zjawisko ma charakter nieciągły, więc istnieje przeskok między przeszłością a teraźniejszością oraz teraźniejszością a przeszłością;
 • zjawiska nie poddają się sformalizowanemu opisowi lub mają charakter jakościowy.


Przykładowe czynniki wywołujące potrzebę zastosowania scenariuszy:
 • zakłócenia w światowej bazie surowcowej i energetycznej;
 • różne znaczenie informacji;
 • wzrost wykorzystania komputerów nowej generacji;
 • wzrost odpowiedzialności społecznej organizacji;
 • wzrost znaczenia działalności uzupełniającej;
 • kształtowanie jednolitego systemu ekonomicznego;
 • zmiany techniczne, polityczne, ekonomiczne.


Rodzaje scenariuszyMetody scenariuszowe dzielą się na 4 grupy:

Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.