Metoda projektów ang. Project-based learningMetoda projektów
Metoda
nauczanie
Rozpowszechnianieogólnodostępna
Powstaniekoniec lat 90. XX w.
PromocjaBuck Institute for Education
Porównanie skuteczności uczenia


Metoda projektów - praktyczna metoda nauczania, polegająca na tym, że ćwiczący, na podstawie wcześniej ustalonych założeń, samodzielnie rozwiązują zadanie przygotowane przez trenera. Metoda projektów skupia się na zadawaniu pytań, które pozwolą rozwijać u uczestników szkolenia umiejętność podejmowania decyzji, skutecznego rozwiązywania problemów oraz sprawią, że ćwiczący stanie się bardziej dociekliwy. Dzięki metodzie projektów uczestnicy szkolenia mogą uczyć się na podstawie realnych sytuacji odtworzonych w sali zajęciowej, a następnie wykorzystać nabyte umiejętności w pracy. Cały proces ma kreatywny charakter.

Spis treści

Przygotowanie materiałuPrzede wszystkim warto pamiętać, że projekt trwa zwykle od jednego do kilku tygodni, a czasem nawet miesięcy. W związku z tym decyzja o jego wprowadzeniu musi zostać podjęta wcześniej.

Na początku trener musi ustalić cele ogólne i szczegółowe oraz temat projektu, co wiąże się m.in. z wyborem odpowiednich treści i zagadnień dla uczestników szkolenia. Należy wziąć przy tym pod uwagę możliwości i potrzeby ćwiczących. Warto zastanowić się również, czy wybrane zagadnienie będzie interesujące dla uczestników szkolenia, czy ćwiczący mogą mieć dostęp do źródeł informacji na dany temat, a także, czy materiał, który będą mieli do dyspozycji uczestnicy szkolenia, da im możliwość samodzielnej pracy.

Nie można też zapomnieć o przygotowaniu instrukcji dla ćwiczących, która musi być jasna i czytelna oraz powinna zawierać:
 • cele i temat projektu;
 • zadania dla konkretnego uczestnika kursu;
 • źródła informacji;
 • terminy realizacji zadań i całego projektu;
 • sposób i czas prezentacji;
 • terminy konsultacji;
 • kryteria oceny.


Przebieg szkoleniaUczestnicy szkolenia mogą wykonywać zadania samodzielnie lub w grupach. W drugim przypadku trener ustala podział na grupy. Ćwiczący sami muszą zorganizować sobie czas na realizację zadań i mogą korzystać z konsultacji z trenerem. Prezentacja rezultatów pracy, która jest końcowym elementem projektu, powinna mieć miejsce na forum publicznym. Prezentacja może mieć dowolną formę, jest to kwestia do uzgodnienia z ćwiczącymi. Może być to wykład, inscenizacja, film wideo, itp. Celem prezentacji jest nauka ustnych wystąpień przed publicznością. Po prezentacji wyznacza się czas na dyskusję, podczas której można omówić stopień realizacji celów, przyczyny ich niezrealizowania, a także przebieg współpracy i samą prezentację.

Najważniejsze cechy metody projektówMetodę projektów charakteryzuje kilka głównych cech:
 • długotrwała forma współpracy;
 • koncentracja na uczestnikach szkolenia;
 • samodzielna praca ćwiczących;
 • umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i nawiązywania współpracy z innymi;
 • ponoszenie odpowiedzialności za swoje decyzje;
 • prezentacja rezultatów pracy jako zakończenie projektu;
 • otrzymanie wiadomości zwrotnej od trenera i innych uczestników szkolenia.


Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.