Metoda kija i marchewki

Metoda kija i marchewki - określenie metody wpływu, w której w której groźby są wymieszane z oferowanymi korzyściami, aby wywołać pożądane zachowanie.

W teorii motywacji mianem kij i marchewka określa się bodźce negatywnie i pozytywnie wpływające na motywację. Zwraca się jednak uwagę, że metoda ta, mimo że jest czasami konieczna, stosowana przez dłuższy czas stanowi czynnik demotywujący.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.