Metoda WCM

Metoda WCM (Word Class Manufacturing) - metoda doskonalenia cyklu logistyki produkcji. Głównym celem metody jest zwiększenia poziomu jakości oraz redukcja kosztów produkcji.

Podstawy metody

Metoda opiera się na koncepcjach:
 • Total Quality Control (TQC) dotyczy kontroli jakości, obejmującej całą firmę, główny nacisk kładzie się na ludzi, a dopiero potem na metody i wyposażenie;
 • Total Productive Maintenance (TPM) ) dotyczy doskonalenia maszyn i urządzeń oraz maksymalizowania ich wydajności;
 • Total Industrial Engineering (TIE) dotyczy rozwoju przemysłu obejmującego całą firmę;
 • Just In Time (JIT) oznacza, że dokładna liczba elementów niezbędnych do produkcji jest dostarczona do kolejnego etapu w odpowiednim czasie.


Założenia

Podstawowymi założeniami metody WCM jest całkowite wyeliminowanie marnotrawstwa, usterek, awarii i magazynowania. Powyższe założenia mają na celu poprawę produktywności, jakości, zdolności technicznej oraz poziomu usługi.

Podstawowymi celami metody WCM są:
 • maksymalizowanie wyników systemu produkcyjnego, przestrzegając przy tym programów logistycznych i założonych celów jakościowych;
 • zapewnienie ewolucji systemu produkcyjnego, który jest dodatkowo ukierunkowany na wzmocnienie konkurencyjności, w tym:
  • brak wypadków;
  • brak defektów;
  • brak awarii, czyli minimalizacja strat we wszystkich prowadzonych procesach;
 • wzrost wiedzy i kompetencje personelu, a także nabycie umiejętności rozwiązywania problemów, z wykorzystaniem metod i narzędzi WCM.


Wymienione cele metody WCM wymagają dużego zaangażowania ze strony kierownictwa, ale też ze strony każdego pracownika. Cele realizuje się poprzez wdrożenie odpowiednich metod i narzędzi, a także zmianę w zachowaniach osób.

Bibliografia

 • J. Górska: World Class Manufacturing - Produkcja Klasy Światowej, Promocja Automatyka Robotyka PAR, 1/2008
 • M. Imai: Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, MT Biznes SP. z o.o, Warszawa 2006
 • M. Imai: Kazein. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes SP. z o.o, Warszawa 2007
 • Metoda WMC na Encyklopedii Zarządzania


en:world class manufacturing
ostatnia modyfikacja 23 października 2015 r.