Metoda Thomas International

Metoda Thomas International - analiza profilu osobowego oparta na teorii amerykańskiego psychologia, Williama Marstona Według niego zachowanie człowieka jest funkcją środowiska w którym żyje i w zależności od charakteru tego otoczenia człowiek może objawiać aktywną lub pasywną postawę. Obecnie jest to jedna ze stosowanych w zarządzaniu zasobami ludzkim metoda m.in. pozyskiwania pracowników.

Spis treści

Definicje i strategieGłównym zadaniem metody Thomas International jest poznanie przyczyny, z powodu których, mimo posiadanego podobnego doświadczenia, wykształcenia czy ogólnie kompetencji jedne jednostki osiągają sukces, inne nie. Metoda ta służy także wyszukiwaniu ludzi o cechach predestynujących ich do osiągania dobrych wyników oraz stworzenie mechanizmu działania, aby każdy pracownik mógł przynosić zyski.

Teorię wykorzystał psycholog Thomas Hendricson, który w 1956 r. na jej podstawie stwierdził, że postawy zależą od osobowości i predyspozycji człowieka. Dzięki temu Hendricson opracował metodę Thomas International, która diagnozuje 4 wymiary osobowości zadaniowej:

  • dominacja - określa przedsiębiorczość człowieka, osiąganie celów nawet w niesprzyjających warunkach. Osoby o wysokim współczynniku D są zdecydowane, motywują je trudne zadania oraz władza;
  • komunikatywność - określa relacje tej osoby z innymi ludźmi. Wysoki współczynnik K oznacza, że osoba jest bardzo towarzyska, otwarta i ekspresyjna;
  • stabilizacja - określa chęć bezpieczeństwa i stabilności. Wysokie S daje obraz osoby sumiennej i systematycznej, która lubi pracę w zespole oraz potrafi planować i wyciągać wnioski;
  • adaptacja - określa przystosowanie się do norm. Wysokie A świadczy o wnikliwości i perfekcyjności osoby. Ustanowione przepisy i zasady są dla niej bardzo ważne.


Metody

Pomiar wyżej wymienionych cech dają:

  • obraz analizy profilu osobowego - pierwszy elementem tej metody. Obraz oparty jest na samoocenie, gdyż badana osoba sama dobiera określenia, z którymi się najbardziej lub najmniej identyfikuje;
  • profesjonogram - drugi etap, który określa pożądane cechy osobowościowe potrzebne na danym stanowisku. Celem tej metody jest takie dopasowanie profilu osobowego do profesjogramu żeby jak najlepiej wykorzystać potencjał ludzki.


Wady i zaletyMetoda Thomas International wyróżnia się humanistycznym charakterem, ukierunkowanym na wykorzystanie jak największej liczby potencjalnych możliwości człowieka a do tego jest coraz częściej stosowaną metodą rekrutacyjną na całym świecie.

Pracodawca dzięki niej otrzymuje wiedzę pozwalającą na odpowiednie wykorzystanie mocnych stron pracowników i rozwój obszarów, w których zauważono braki lub niedociągnięcia. Ponadto daje ona mu możliwość dopasowania cech i predyspozycji pracowników do odpowiednich stanowisk pracy. Dodatkowym efektem jest pozytywny wpływ na pracowników, którzy zajmując odpowiednie dla siebie stanowisko, są bardziej wydajni i skuteczni, co wpływa na funkcjonowanie i wyniki dla całego przedsiębiorstwa.

W przypadku rekrutacji i selekcji kandydatów dzięki tej metodzie można szybko uzyskać kluczowe informacje na temat potencjału kandydata, dopasować kandydata do firmy i zespołu i ustalić, jakich kandydatów poszukiwać w ramach rekrutacji wewnętrzej lub zewnętrznej. Warto podkreślić, że metoda ta nie przynosi negatywnych wyników. Każdy wynik przedstawia daną jednostkę w sposób pozytywny, bowiem służy wypunktowaniu mocnych stron, a nie słabości i braków.

Wadę stanowi fakt, że analizy są przeprowadzane na podstawie stosunkowo prostych algorytmów komputerowych. Wyniki przedstawiane są w 3 kategoriach: jak widzi siebie jednostka, jak widzą ją inni i jak może jednostka zachować się w sytuacji stresowej. Analizy nie biorą pod uwagę wielu zmiennych takich jak np. manipulacja informacjami.

Zobacz także

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.