Metoda Halla

Metoda Halla – metoda wykorzystywana w projektowaniu systemów logistycznych opracowana przez Artura Halla.

Charakterystyka

Składa się z trzech głównych faz:
  • projektowanie kryteriów funkcjonowania systemu:
    • określenie zadania projektowego;
    • rozdzielenie zadania projektowego na zadania cząstkowe;
    • budowa struktury kryteriów funkcjonowania systemu;
  • projektowanie systemów fizycznych (projekt magazynu, systemu Transportu itp.);
  • projektowanie logistycznego wspomagania systemów fizycznych (w tej fazie wykonuje się analizę wspomagania logistycznego).


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 23 października 2015 r.