Metoda środka ciężkości

Metoda środka ciężkości - metoda umożliwiająca wyznaczenie odpowiedniej lokalizacji dlaMagazynu. Wykorzystuje położenie poszczególnych punktów nadania i odbioru . Najczęściej wykorzystuje współrzędne geograficzne. Na otrzymany wynik ma również wpływ wielkość podaży i popytu poszczególnych punktów sieci.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 30 marca 2017 r.