Merchandising

Merchandising – działalność marketingowa, której istotę stanowi stosowanie znaków towarowych, postaci, przedstawień, wizerunków i symboli kojarzonych przez odbiorców z jednym produktem, najczęściej serialem telewizyjnym lub filmem, w celu poprawy efektów sprzedaży innego produktu.

Spis treści

Charakterystyka

W Europie Środkowej i Wschodniej, odmiennie niż w innych częściach świata, merchandising rozumie się jako sposób prezentacji towarów w punktach sprzedaży. Często definiowany jest również jako sztuka podnoszenia efektywności sprzedaży towarów masowych i w masowej skali poprzez wykorzystanie topografii sklepu oraz elementarnych zasad psychologii społecznej, lub też sztuka prezentacji produktów, budowania skojarzeń klientów oraz stosowania różnorodnych chwytów marketingowych.

Merchandising w tym znaczeniu to wszelkie sposoby wpływania na zachowania klientów poprzez wystrój pomieszczenia i sposób prezentacji towarów w celu zwiększenia sprzedaży, zainteresowania odbiorców, a nawet zwiększeniu subiektywnej wartości towaru w oczach klienta.

Cele i zadania

Cele pośrednie określa akronim AIDA, od angielskich słów: Attention - Interest - Desire - Action czyli: przyciągnąć uwagę klienta, zainteresowanie go, wzbudzenie pożądania (potrzebę posiadania) oraz zainicjować działanie, czyli zakup.

Merchandising działa poprzez informowanie w sposób atrakcyjny, zrozumiały i przekonujący o istnieniu i lokalizacji sklepu, oferowanym asortymencie towarów, nowościach, towarach godnych szczególnej uwagi, rozmieszczeniu stoisk.Informacja jest różnicowana dla osób:
  • które nie miały zamiaru wchodzić do sklepu, ale coś je ku temu skłoni;
  • które weszły po określony produkt, ale mogą kupić coś jeszcze;
  • które są stałymi klientami i warto zadbać, aby takimi został;


UwagiPodobne techniki merchandisingowe stosują zarówno wielkie sieci handlowe jak i punkty sprzedaży oferujące dobra dla bardzo nielicznej klienteli.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.