Mentoring

Mentoring - partnerska relacja między osobą bardziej doświadczoną lub znającą się na czymś (tzw. mentor), a uczniem (np. pracownik), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Mentoring polega na opiece nad osobą szkoloną podczas rozwijania jej kompetencji i realizacji jej ścieżki zawodowej. Mentoring w odróżnieniu od coachingu trwa dłużej - od jednego roku do trzech lat. Charakteryzuje się także mniejszą formalizacją kontaktów oraz większą samodzielnością osoby szkolonej. Mentorem może zostać pracownik o dużym doświadczeniu, zajmujący wysoką pozycję w danej organizacji i znający zakres pracy osoby szkolonej.

Spis treści

Wykorzystywane technikiW mentoringu najważniejszy jest całościowy rozwój osoby szkolonej, dlatego też istnieją różne techniki, które należy stosować z rozsądkiem, aby osiągnąć zamierzone cele. W 1995 roku przeprowadzono badania nad mentoringiem i uznano wówczas, że do najczęściej używanych technik należą m.in.:
  • towarzyszenie - wymaga zaangażowania mentora, który zdecyduje się wziąć udział razem z osobą szkoloną w procesie uczenia się;
  • inspirowanie - kiedy zmiany stają się nieuniknione, mentor stara się sprowokować osobę szkoloną do nowych sposobów myślenia, zmiany priorytetów, itp.;
  • pokazywanie - mentor ułatwia osobie szkolonej zrozumienie wybranego zagadnienia przez przytoczenie przykładu lub pokazanie tego, czego o czym mówi;
  • zbieranie żniw - mentor skupia się na "zbieraniu owoców", dzięki czemu osoba szkolona zaczyna mieć większą świadomość tego, co udało jej się nauczyć. Kluczowe pytania to: "Czego się nauczyłeś?" i "Czy jest to przydatne?".


Istnieją różne techniki, które są wykorzystywane w mentoringu. Jeśli mentor chce wybrać odpowiednią, powinien kierować się m.in. istniejącą sytuacją i sposobem myślenia osoby szkolonej.

Mentoring w organizacjachW organizacjach mentoring wykorzystuje się m.in. w celu rozwoju pracowników. Mentoring może okazać się bardzo przydatny zwłaszcza w przypadku nowo zatrudnionych osób. Dzięki niemu mogą oni sprawniej zaaklimatyzować się w nowym miejscu pracy. Osoba nowo zatrudniona otrzymuje swojego mentora, który będzie udzielać jej niezbędnych informacji i porad. Mentoring warto zastosować również w przypadku osób, które mają predyspozycje do zajęcia pozycji lidera. W takim przypadku należy zainicjować współpracę między doświadczonym liderem w organizacji, a osobą, która również mogłaby nim zostać. Dochodzi wtedy do interakcji, które będą miały pozytywny wpływ na rozwój dobrze rokującego pracownika.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.