Średni czas bezawaryjnej pracy (ITIL) Przekierowano ze strony: Mean time between failures (ITIL) ang. mean time between failures, MTBF

Średni czas bezawaryjnej pracy - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) wartość dla pomiaru i raportowania niezawodności. Średni czas bezawaryjnej pracy (ang. MTBF) to średni czas, w którym element konfiguracji (ang. CI) lub usługa informatyczna działają bez przerw, spełniając zakładane funkcje lub poziom usługi. Średni czas bezawaryjnej pracy mierzony jest od momentu, gdy element konfiguracji (ang. CI) zostaje uruchomiony do wystąpienia kolejnej awarii.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.