McJob

McJob – potoczne określenie niskopłatnej pracy niewymagającej dużych umiejętności, bez szans na awans. Termin pochodzi od McDonald's, nazwy amerykańskiej sieci barów typu fast food, działającej na całym świecie i zatrudniającej w 31 tys. barach około pół miliona osób. Dodatkowe cechy charakterystyczne dla Mcjob to wysoka fluktuacja pracowników, duża kontrola sprawowana przez kierowników oraz brak perspektyw zawodowych.

Termin McJob został ukuty przez amerykańskiego socjologa Amitaia Etzioniego i użyty w opublikowanym 24 sierpnia 1986 artykule w The Washington Post pt. McJobs are Bad for Kids. Słowo to pojawiło się po raz pierwszy w słownikach w 1986, w Oxford English Dictionary. Spopularyzował je kanadyjski pisarz Douglas Coupland w swojej książce "Generation X: Tales for an Accelerated Culture". Również Naomi Klein, kanadyjska pisarka i dziennikarka użyła tego terminu w swojej książce pod tytułem "No Logo", w rozdziale poświęconym kłopotom ze stałością zatrudnienia.

Przedstawiciele firmy McDonald's od ponad dwóch dekad walczą o zmianę definicji słowa, które w oczywisty sposób kojarzy się z ich firmą.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.