McGuire's Motivations

McGuire's Motivations - system klasyfikacji, który dzieli teorie motywów na 16 kategorii. System ten pomaga osobom zajmującym się marketingiem w odizolowaniu motywów, które mogą pojawić się w różnych sytuacjach związanych z konsumpcją.

KategorieMcGuire stworzył następujący podział kategorii:
 1. Kognitywne motywy ochrony
  • Potrzeba konsekwencji (aktywna, wewnętrzna)
  • Potrzeba atrybucji (aktywna, zewnętrzna)
  • Potrzeba kategoryzacji (pasywna, wewnętrzna)
  • Potrzeba obiektywizacji (pasywna, zewnętrzna)
 2. Kognitywne motywy wzrostu
  • Potrzeba autonomii (aktywna, wewnętrzna)
  • Potrzeba stymulacji (aktywna, zewnętrzna)
  • Potrzeba telelogiczna (pasywna, wewnętrzna)
  • Potrzeba utylitarystyczna (pasywna, zewnętrzna)
 3. Afektywne motywy ochrony
  • Potrzeba obniżenia napięcia (aktywna, wewnętrzna)
  • Potrzeba ekspresji (aktywna, zewnętrzna)
  • Potrzeba obrony ego (pasywna, wewnętrzna)
  • Potrzeba wzmocnienia (pasywna, zewnętrzna)
 4. Afektywne motywy wzrostu
  • Potrzeba domagania się uznania (aktywna, wewnętrzna)
  • Potrzeba afiliacji (aktywna, zewnętrzna)
  • Potrzeba identyfikacji (pasywna, wewnętrzna)
  • Potrzeba modelowania (pasywna, zewnętrzna)


Zobacz też

Bibliografia • D. Hawkins, D. Mothersbaugh, R. Best: Consumer Behavior: Building Marketing Strategy, New York City 2007
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.