Poziom dojrzałości (ITIL) Przekierowano ze strony: Maturity level (ITIL) ang. maturity level

Poziom dojrzałości - zdefiniowany poziom w modelach dojrzałości, takich jak: Carnegie Mellon, Capability Maturity Model Integration (ang. CMMI).[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.