Matryca ryzyka

Prośba o uzupełnienie, jeśli mamy świadomość, że artykuł nie jest skończony

Matryca ryzyka - metoda pozwalająca na jakościowe oszacowanie ryzyka zawodowego. Szacowanie następstw i prawdopodobieństwa następstw odbywa się w skali trójstopniowej dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia. Wyniki tej analizy przedstawiane są w postaci macierzy. Dzięki swej przejrzystości, matryca ryzyka pozwala na proste i szybkie zaprojektowanie działań profilaktycznych.

Zobacz też

Bibliografia

Jakub Kowalewski: Ocena ryzyka na stanowiskach pracy, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.