Planowanie zapotrzebowania materiałowego Przekierowano ze strony: Material Requirements Planning ang. Material Requirements Planning, MRP

Planowanie zapotrzebowania materiałowego - zbiór procesów do wyznaczania zapotrzebowań na zasoby materiałowe (surowce, materiały, komponenty, itp.). MRP ma za zadanie obliczyć dokładną ilość materiałów i terminarz dostaw w taki sposób, by sprostać ciągle zmieniającemu się popytowi na poszczególne produkty. Techniki te często wspomagane są odpowiednimi systemami informatycznymi.

Działanie

Do systemu wprowadza się informację o zaplanowanej produkcji, lub wielkość sprzedaży lub przyjętych zamówieniach na wyroby gotowe. Na tej podstawie system planuje produkcję poszczególnych elementów oraz dostawy podzespołów i materiałów. Planowanie może być wykonane wprzód lub wstecz (tzn. od zadanego dnia obliczenie, kiedy wymagana produkcja zostanie wykonana lub kiedy trzeba rozpocząć proces, aby uzyskać wymaganą produkcję na zadaną datę). System przewiduje czasy produkcyjne, czasy dostaw. W procesie planowania może następować optymalizacja kosztów, czasu wykonania, opłacalności. Do różnych typów produkcji stosuje się inne algorytmy obliczeń.

Decyzje o działaniach w ramach systemu MRP, podejmowane są na podstawie danych dotyczących:
 • głównego planu produkcji;
 • wykazu materiałów;
 • czasu realizacji zamówienia;
 • informacji o dostawach;
 • bieżącego poziomu zapasów oraz zamówionych dostaw.


Na podstawie tych danych tworzone są:
 • kalendarz zamówień;
 • plan ewentualnych zamówień;
 • wykaz odchyleń;
 • wykaz efektów.


Na końcu procesu przeprowadzane są transakcje materiałowe.

Poszczególne kroki w procesie zapotrzebowania materiałowego:
 1. Tworzenie planu sprzedaży i produkcji;
 2. Przygotowanie głównego planu produkcji;
 3. Zaplanowanie zapotrzebowania materiałowego;
 4. Zaplanowanie niezbędnej wydajności;
 5. Ocena realności planów;
 6. Analiza planów wydajności;
 7. Wykonanie planów materiałowych.


Cele

Do głównych celów MRP należą:
 • redukcja zapasów;
 • dokładne określenie czasów dostaw surowców i półproduktów;
 • dokładne wyznaczenie kosztów produkcji;
 • lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazynów, możliwości wytwórczych);
 • szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu;
 • kontrola realizacji poszczególnych etapów produkcji.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.