Master of Laws

LLM, Legum Magister

Master of Laws - tytuł nadawany po uzupełniających studiach prawniczych (dwuletnich, lub- rzadziej- rocznych). By zostać przyjętym na program LLM trzeba być absolwentem studiów prawniczych (wyjątkiem są London School of Economics oraz Europa-Institut w Saarbruecken). Program daje podstawową wiedzę o prawodawstwie danego kraju lub przybiera formę studiów specjalizacyjnych (np. z zakresu prawa europejskiego czy międzynarodowego). W USA w wielu stanach wystarcza, by przystąpić do egzaminu adwokackiego/radcowskiego (tzw. bar exam).

Programy LLM w Polsce

W Polsce programy LLM prowadzą Uniwersytet Jagielloński (trzy programy we współpracy z uniwersytetami w Waszyngtonie, Orleanie i Dreźnie), Uniwersytet Wrocławski (we Wrocławiu, Wilnie i Flandrii), Akademia Leona Koźmińskiego, oraz Uczelnia Łazarskiego. Polsko-niemieckie kształcenie prawnicze (LL.M. Polish and German Law) we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oferowane jest natomiast przez Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie n. Odrą.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.