Master of Arts

Master of Arts – jeden z anglosaskich tytułów zawodowych należący do grupy tzw. master's degree. Nadawany w naukach humanistycznych, ekonomicznych i w zakresie teoretycznym nauk ścisłych i przyrodniczych. Jak każdy tytuł master's, przyznawany jest osobom, które ukończyły studia świadczące o biegłości w jakiejś dyscyplinie naukowej na poziomie wyższym, niż wymagany od osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały bachelor's degree. Tytuł świadczy o wysokim poziomie wiedzy kierunkowej, w tym o umiejętności dokonywania samodzielnej analizy, krytycznej oceny zjawisk lub ich praktycznego zastosowania; rozwiązywania zaawansowanych problemów analitycznych; oraz zdolności prowadzenia samodzielnego, poprawnego wywodu naukowego. Zbliżony do polskiego magistra. Jego odpowiednikiem w naukach ścisłych i przyrodniczych (zakres praktyczny) jest tytuł Master of Science a w naukach prawniczych Master of Laws.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.