Model Marstona Przekierowano ze strony: Marston model ang. Marston model

Model Marstona – narzędzie do selekcji kandydatów amerykańskiego psychologa Williama Marstona, który stwierdził że zachowanie i postawa człowieka są funkcjami środowiska w którym żyje. Różne cechy charakteru oraz typy otoczenia wywołują różne typy reakcji człowieka.

Spis treści

Typy reakcji

Marston wyróżnił cztery typy reakcji:
 • Agresywna - cechująca się pozytywnym zachowaniem w nieprzychylnym otoczeniu, postawę taka reprezentują osoby aktywne, przedsiębiorcze, lubiące wyzwania i umiejące poradzić sobie w każdej sytuacji. Wszelkie przeciwności nie zniechęcają lecz dodają zapału to dalszej pracy.
 • Aktywna - pozytywne zachowanie w przyjaznym otoczeniu, wykazują ją osoby pogodne, optymistycznie patrzące na świat, dla których bardzo ważne są uczucia, są ufne, z łatwością nawiązują kontakty oraz zjednują sobie przyjaciół.
 • Pasywna - stała postawa wobec przychylnego środowiska, wykazują ją osoby cierpliwe i cechujące się dużą ostrożnością wobec nagłych i nieplanowanych zmian, w grupie pracują efektywnie, potrafią motywować i w razie potrzeby chętnie użyczają swojej pomocy.
 • Ostrożna - nieufne i ostrożne postępowanie w nieprzychylnym otoczeniu. Osoby takie unikają konfliktów poprzez wycofanie się lub dopasowanie swojej postawy do innych, minimalizują ryzyko błędu przy podejmowaniu decyzji poprzez dokładne i skrupulatne zbieranie i analizowanie wszystkich informacji, są to osoby spokojne, systematyczne i bardzo dokładne.


Potencjalny kandydat do pracy w zespole projektowym poddaje się analizie osobowości, która polega na wypełnieniu kwestionariusza, w którym znajdują się szeregi przymiotników spośród których wybiera się jeden najbardziej pasujący i jeden najmniej. Po analizie komputerowej wyników, otrzymuje się profil osobowości kandydata, umożliwiający odpowiednie dopasowanie do czterech wyżej wymienionych aspektów osobowości.

Zastosowanie

W metodach DISC I THOMAS bazujących na modelu Marstona, wymienia się następujące profile:

W metodzie DISC:
 • dominacja (typ nastawiony na cel),
 • wpływ (typ nastawiony na ludzi),
 • stabilizacja (typ nastawiony na bezpieczeństwo),
 • kompetencje (typ nastawiony na dokładność).


W metodzie THOMAS:
 • dominacja,
 • komunikacja,
 • stabilizacja,
 • adaptacja.


Te wskazówki na temat osobowości mogą nam znacznie ułatwić dobór odpowiednich osób do pracy w zespole projektowym, tak aby różne cechy charakteru wielu ludzi uzupełniały się nawzajem.

Zobacz też

Bibliografia

 • Izabela Drobek: Model Marstona, Encyklopedia zarządzania
 • H. Król: Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa 2002,
 • M. Trocki: Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2003,
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.