Manifest Agile ang. Agile Manifesto, Manifesto for Agile Software Development

Manifest Agile – deklaracja wspólnych zasad dla zwinnych metodyk tworzenia oprogramowania. Została opracowana na spotkaniu jakie miało miejsce w dniach 11-13 lutego 2001 roku w ośrodku wypoczynkowym Snowbird w USA (stan Utah). Uczestniczyli w nim reprezentanci nowych metodyk tworzenia oprogramowania będących alternatywą dla tradycyjnego podejścia opartego na modelu kaskadowym. Do wspomnianych metodyk należą: Programowanie ekstremalne, Scrum, Dynamic Systems Development Method, Adaptive Software Development, Crystal Clear, Feature Driven Development. Od nazwy manifestu metodyki te zaczęto określać mianem metodyk zwinnych (ang. agile).

Spis treści

Treść i założenia

Wedle treści manifestu "poprzez wytwarzanie oprogramowania oraz pomaganie innym w tym zakresie odkrywamy lepsze sposoby realizowania tej pracy. W wyniku tych doświadczeń zaczęliśmy przedkładać:
 • Ludzi i ich wzajemne interakcje ponad procedury i narzędzia.
 • Działające oprogramowanie nad wyczerpującą dokumentację.
 • Współpracę z klientem nad negocjację umów.
 • Reagowanie na zmiany nad realizowanie planu.
Oznacza to, że wprawdzie doceniamy to co wymieniono po prawej stronie, to jednak bardziej cenimy to co wymieniono po lewej".

Dwanaście zasady Manifestu Agile

 • Satysfakcja klientów spowodowana szybkim dostarczaniem przydatnego oprogramowania.
 • Sprostanie zmiennym potrzebom, nawet przy daleko posuniętych pracach projektowych.
 • Szybko i często dostarczane działające oprogramowanie.
 • Działające oprogramowanie jest głównym wyznacznikiem rozwoju.
 • Trwały rozwój, będący w stanie utrzymać stałe tempo.
 • Codzienna, bliska współpraca między interesariuszami a programistami.
 • Rozmowa w cztery oczy to najlepsza forma komunikacji.
 • Projekty powinny być tworzone przez zmotywowane osoby, którym można zaufać.
 • Ciągła dbałość o doskonałość techniczną i dobre projektowanie.
 • Prostota jest niezbędna.
 • Samo-organizujące się zespoły.
 • Regularna adaptacja do zmiennych uwarunkowań.


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Oficjalna wielojęzyczna strona Manifestu Agile

!

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.