Zarządzanie transzami (proces MSP) Przekierowano ze strony: Managing the Tranches ang. Managing the Tranches

Zarządzanie transzami
proces
MSP
Logo MSP


Zarządzanie transzami – proces MSP, którego celem jest: zaimplementowanie uzgodnionych strategii zarządzania tworzących ład programu, zapewnienie, że budowany potencjał jest spójny ze wymaganiami strategii firmy i umożliwienie realizacji zaplanowanych w programie korzyści. Proces składa się z działań, które powtarzają się (jak na przykład zarządzanie ryzykiem albo zagadnieniami) lub są realizowane równolegle. Większość z działań jest związana bezpośrednio z tematami ładu programu i koordynacją procesów Dostarczanie Potencjału i Realizowanie Korzyści.

Spis treści

Cel procesu

Istotą procesu Zarządzanie transzami jest zapewnienie równowagi pomiędzy poziomem zmian, które wprowadza proces Dostarczanie Potencjału a zdolnością do absorbowania i adaptowania się do tych zmian po stronie organizacji. Poprzez proces Realizowanie Korzyści mierzy się, jak skutecznie program wypełnia oczekiwania strategiczne a organizacja jest zdolna generować zaplanowane korzyści.

Elementy wejściowe procesu

Proces Zarządzanie transzami jako elementy wejściowych używa:

Elementy wyjściowe procesu

Proces Zarządzanie transzami ma następujące elementy wyjściowe:
 • zaktualizowany zakres programu;
 • zaktualizowane Strategie i ustalenia ładu programu;
 • zaktualizowana bieżąca dokumentacja zarządcza;
 • działania wynikające ze zdobytych doświadczeń;
 • zaimplementowana infrastruktura zarządcza programu;
 • dostarczony potencjał;
 • zaakceptowane rezultaty programu;
 • miary korzyści;
 • Plan Transzy (następnej);
 • raporty z przeglądów;
 • decyzja o zakończeniu transzy i uruchomieniu następnej transzy lub decyzja o modyfikacji programu lub decyzja o zatrzymaniu/zamknięciu programu.


Działania w procesie

W procesie Zarządzanie transzami podejmowane są następujące działania:
 1. Ustanowienie transzy
 2. Zarządzanie pracą
 3. Zarządzanie ryzykami i zagadnieniami
 4. Sterowanie i zapewnianie komunikacji
 5. Inicjowanie audytów i przeglądów
 6. Utrzymywanie zgodności Modelu Docelowego ze strategią
 7. Utrzymywanie spójności informacji i aktywów
 8. Zarządzanie ludźmi i innymi zasobami
 9. Zarządzanie zamówieniami i umowami
 10. Monitorowanie, raportowanie i kontrolowanie postępów
 11. Przejście do nowego stanu i stabilizacja działań operacyjnych
 12. Przygotowanie do następnej transzy
 13. Przegląd końcowy transzy i jej zamknięcie


Sterowanie procesem

Sterowanie procesem Zarządzanie transzami odbywa się poprzez:

Kluczowe role w procesie

Kluczowe role zaangażowane w procesie Zarządzanie transzami obejmują:

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
 • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
 • MSP na stronie Best Management Practice

Znaki towarowe

 • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.