MoV Przekierowano ze strony: Management of Value ang. Management of Value

MoV'
best practice
Zarządzanie wartością
Logo MoV
WłaścicielCabinet Office (dawniej OGC)
RozpowszechnianieWydawnictwo TSO
Powstanie2010 r.
Aktualna wersja2010 r.
CertyfikacjaAPM Group
SpołecznośćBPUG
Oficjalna strona internetowa


MoV - praktyka maksymalizowania zysków wespół z celami programów i projektów oraz kluczowymi potrzebami interesariuszy. Praktyka ta nie tylko skupia się na zmniejszaniu wydatków i podnoszeniu korzyści, ale także na szukaniu równowagi pomiędzy różnorodnymi potrzebami interesariuszy.

Spis treści

Rozwój standardu

Filozofia Management of Value (MoV) ewoluowała ze sprawdzonej i skutecznej praktyki zarządzania wartością w wielu sektorach i przez wiele lat. Wytyczne MoV pozwalają na dostosowanie uznanych metod do standardów Cabinet Office sprawnego zarządzania programami i projektami. W wytycznych opisano metody znane, jednak często niedostrzegane lub wykorzystywane niewłaściwie. Wytyczne mają na celu pomóc organizacjom w stosowaniu skutecznej, sprawdzonej metodologii jako uzupełnienia aktualnych praktyk zarządzania, w celu zwiększenia wartości realizowanej oraz lepszego wykorzystania personelu.

Zastosowanie

Korzyści płynące z MoV to w głównej mierze:
 • umożliwienie wyższej kadrze kierowniczej utrzymania lub podniesienia dotychczasowego poziomu korzyści
 • lepsze wykorzystanie personelu
 • dostarczenie możliwej do skontrolowania metody podejmowania trudnych decyzji
 • optymalizacja kosztów inwestycji oraz długoterminowych kosztów operacyjnych
 • zachęca do stosowania innowacyjnych rozwiązań


Opis

MoV opiera się na siedmiu głównych zasadach. Siedem zasad zaczerpnięto z wieloletnich praktyk i doświadczenia i stanowią one najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie. Chociaż owe zasady nie są narzucone, są mimo wszystko potrzebne do odpowiedniej realizacji MoV.:
 • Powiązanie z potrzebami organizacji
 • Skupienie na funkcjach i oczekiwanych/potrzebnych zyskach
 • Zrównoważanie zmiennych w celu maksymalizacji przychodu
 • Stosowane przy każdej decyzji inwestycyjnej
 • Przystosowanie do potrzeb
 • Czerpanie z doświadczeń i rozwój
 • Wydzielenie odpowiednich ról i obowiązków przy jednoczesnej kreacji kultury opartej na wsparciu.

Procesy MoV

W MoV występują także procesy. Poprzez siedem zdefiniowanych programów MoV zostaje powiązany z projektami.

 • Sformułowanie programu lub projektu - określenie procedowania i raportowani MoV w sprawach biznesowych.
 • Zbieranie informacji - gromadzenie danych odnośnie wymogów, potrzeb, możliwości, zespołów.
 • Analizowanie informacji - analizowanie w celu znalezienie korzystnych rozwiązań.
 • Procedowanie na bazie informacji - przygotowanie innowacyjnych propozycji zwiększenia korzyści.
 • Ocena i wybór - wybór propozycji rozwojowej o największym potencjale.
 • Rozwój propozycji zwiększenia korzyści - opracowanie propozycji jako gotowych już rekomendacji.
 • Implementacja - określenie planu implementacji wybranej propozycji rozwoju korzyści.


Zobacz też

Pozostałe komponenty Najlepszych Praktyk Zarządzania (BMP):

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.