Poważny incydent (ITIL) Przekierowano ze strony: Major incident (ITIL) ang. major incident

Poważny incydent - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang ITIL Service Operation) najwyższa kategoria wpływu incydentu. Poważniejsze incydenty w istotnym stopniu zakłócają działanie organizacji biznesowej.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.