Magazynowanie

przechowalnictwo

Magazynowanie - czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom.

Zadania

Do podstawowych zadań magazynowania zalicza się:
  • utrzymywanie zapasów dla potrzeb bieżącej działalności przedsiębiorstwa;
  • konfekcjonowanie, czyli zestawianie różnych produktów różnych wytwórców w jednym miejscu według zamówień odbiorców;
  • konsolidowanie, czyli kompletowanie małych partii towarów w jedną dużą partię wysyłkową;
  • dekonsolidowanie, czyli proces odwrotny do wyżej wymienionego - rozdzielanie danej partii towarów na partie mniejsze zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 26 października 2015 r.