Magazyn (budowla)

Magazyn – obiekt budowlany przystosowany do składowania i przemieszczania zapasów na wyodrębnionej przestrzeni, która może zajmować plac nieosłonięty (składowisko), plac półosłonięty (wiata), część budowli, całą budowlę lub kilka budowli magazynowych.

Spis treści

Budowa i przeznaczenie magazynuWyroby lub towary odporne na czynniki atmosferyczne (wiatr, słońce, deszcz) przechowuje się na składowiskach. Dodatkowo niektóre składowiska posiadają wiaty, które chronią towary przed deszczem.

Towary wrażliwe na czynniki atmosferyczne przechowuje się w pomieszczeniach zamkniętych (halach). Pomieszczenie znajduje się w budynku jednokondygnacyjnym, który może być wykonany z lekkich konstrukcji stalowych. Budynek magazynu przypomina prostokąt o proporcji boków 3:5 lub 2:3.

W małych magazynach handlowych powierzchnia użytkowa wynosi minimum 500 m², a wysokość strefy składowej od 5,4 do 7,2 m. Natomiast w magazynach halowych wysokość nie przekracza 12 m. Zadaniem magazynów handlowych jest dostosowanie asortymentów do preferencji klientów.Magazyny przemysłowe (wysokiego składowania) posiadają większą powierzchnię i wysokość użytkową. Wysokość konstrukcji może wynosić 45 m, a słupy regałów służą jako konstrukcję wsporczą budynku. Celem budowania tak dużych i wysokich magazynów jest zapewnienie rytmiczności realizacji zadań.

Wyposażenie magazynu

Podstawowym wyposażeniem – w zależności od przeznaczenia magazynu – są urządzenia do składowania, środki transportu magazynowego i pomocnicze urządzenia magazynowe.
Urządzenia do składowania:
 • regały:
  • stałe (wolnostojące lub samonośne) ramowe lub wspornikowe;
  • przejezdne (podłogowe lub torowe) ramowe lub wspornikowe;
  • specjalizowane.
 • stojaki:
  • słupkowe;
  • szczelinowe;
  • gniazdowe;
  • pryzmowe;
  • specjalizowane.
 • wieszaki:
  • stojące;
  • słupkowe;
  • podwieszone;
  • przyścienne;
  • specjalizowane.
 • podkłady:
  • belkowe;
  • płytowe;
  • specjalizowane.
 • zasieki:
  • jednokomorowe;
  • wielokomorowe;
  • specjalizowane.
 • urządzenia specjalizowane.
Środki transportu:
 • wózki naładowne;
 • wózki unoszące;
 • wózki ciągnikowe;
 • wózki podnośnikowe;
 • wózki transportowe;
 • mechaniczne wózki jezdniowe (widłowe);
 • układnice;
 • żurawie;
 • wciągniki;
 • suwnice;
 • przenośniki;
 • manipulatory.
Pomocnicze urządzenia magazynowe:
 • pojemniki;
 • palety;
 • kontenery;
 • paletyzatory;
 • depaletyzatory;
 • pomosty;
 • czytniki kodów;
 • waga;
 • urządzenia do zarządzania i łączności;
 • urządzenia do taśmowania.

Obsługa magazynu

Wielkość magazynu wpływa na zwiększenie lub zmniejszenie zakresu obowiązków. Małe i średnie magazyny zatrudniają magazyniera oraz pracowników magazynowych (np. wydawcę, pakowacza, operatora wózka jezdniowego napędzanego). W dużych magazynach dodatkowo zatrudnia się kierownika lub dyspozytora magazynu.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.