Macierz wpływ/zainteresowania (MSP) ang. influence/interest matrix

Macierz wpływ/zainteresowania - graficzne przedstawienie kategoryzacji interesariuszy w zależności od wpływu (ang. influence) na program i zainteresowania (ang. interest) rezultatem programu. Kategoryzacja pozwala na ustalenie niezbędnego zaangażowania i potrzeby informacyjne. Wskazuje również zalecane kanały komunikacyjne.

Spis treści

Podział interesariuszy

  • Aktywne konsultacje (ang. Active consultation)
  • Kluczowi gracze – potrzebne mocne zaangażowanie (ang. Key players – need strong buy-in)
  • Podtrzymywanie zainteresowania (ang. Maintain interest)
  • Zapewnianie informowania (ang. Keep informed)
Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 sierpnia 2016 r.