Macierz analizy danych ang. matrix data analysis, matrix data analysis chart, MDAC, prioritization matrix

diagram macierzowyanaliza danych
Macierz analizy danych
Nowe narzędzie
Zarządzanie jakością
Przykład


Macierz analizy danych (tablicowa analiza danych, matrycowa analiza danych, macierzowa analiza danych, wykres analizy danych, analiza danych pochodzących z macierzy) - narzędzie obrazujące zależności między dwoma grupami informacji nie związanych ze sobą funkcjonalnie. Jest sposobem prezentacji danych wyjściowych, których otrzymanie poprzedzają wielowariantowe analizy danych zawartych w diagramach macierzowych. Jest jednym z nowych narzędzi zarządzania jakością.

Spis treści

Zastosowanie

Stosuje się do analizy danych zawartych w diagramach macierzowych. Obrazuje zależności między dwoma zbiorami danych nie powiązanych ze sobą funkcjonalnie. Przede wszystkim wykorzystywany jest w marketingu, np. w trakcie szukania nisz rynkowych.

Opis

Złożoność sytuacji, które mogą wystąpić przy porównywaniu dużych ilości informacji, może istotnie utrudniać określenie relacji jakie zachodzą pomiędzy porównywanymi elementami. Pomocne w takiej sytuacji może być określenie i połączenie w grupy elementów, które zachowują się podobnie.Zadaniem macierzy analizy danych (MDAC) jest pomoc w klasyfikacji elementów poprzez identyfikację dwóch głównych wspólnych charakterystyk, a następnie naniesienie na standardowy wykres układu współrzędnych XY otrzymanych wyników. Do identyfikacji charakterystyk stosuje się wielowariantowe analizy danych, zawartych w diagramach macierzowych, ze względu na różne kryteria decyzyjne jak np jakość, cena i inne kryteria istotne w danej sytuacji.

Sposób konstruowania diagramu

  • Opracowanie diagramu macierzowego
  • Rozmieszczenie elementów w odpowiednich wierszach i kolumnach macierzy
  • Wartościowanie danych zawartych w macierzy ze względu na różne kryteria decyzyjne
  • Naniesienie danych na wykres


Zobacz też

Bibliografia

  • A. Hamrol: Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.