Metodyka M o R – zarządzanie ryzykiem (ITIL) Przekierowano ze strony: M_o_R - Management of Risk ang. M_o_R - Management of Risk

Metodyka M_o_R – zarządzanie ryzykiem - metodyka zawierająca działania niezbędne do zidentyfikowania i kontroli narażenia na ryzyko mające wpływ na osiągnięcie celów biznesowych organizacji.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.