M o R ang. Management of Risk

M_o_R'
best practice
Zarządzanie ryzykiem
Logo M_o_R
WłaścicielCabinet Office

(dawniej OGC)
RozpowszechnianieWydawnictwo TSO
Powstanie2002 r.
Aktualna wersja2010 Edition
CertyfikacjaAPM Group
SpołecznośćBPUG
Podstawowy schemat

Oficjalna strona internetowa


M_o_R - framework, który pomaga wprowadzić zarządzanie ryzykiem w całej organizacji. Jest kompletny i prowadzi użytkowników począwszy od etapu tworzenia strategii i polityki zarządzania ryzykiem poprzez wprowadzenie zmiany w organizacji, aż po zarządzanie ryzykiem na poziomie operacyjnym. Jest także częścią portfela wytycznych dotyczących najlepszych praktyk opublikowanego przez Brytyjski Cabinet Office.

Spis treści

Rozwój standardu

Pierwsze wydanie M_o_R w 2002 r. było odpowiedzią na raport Turnbulla (dotyczący ładu korporacyjnego w spółkach notowanych na London Stock Exchange), natomiast zmiany wprowadzone w II wydaniu z 2007, są odpowiedzią na SOX i Basel 2. M_o_R początkowo był stosowany przez rząd Wielkiej Brytanii, ale odkąd został upubliczniony, stosuje go coraz więcej prywatnych przedsiębiorstw.

Zastosowanie

M_o_R rozważa ryzyko z różnych perspektyw w organizacji: strategicznej, programu, projektu i operacyjnej. Chociaż powiązane jest z innymi Najlepszymi Praktykami Cabinet Office, respektuje role, obowiązki i terminologie używane poza dyscyplinami zarządzania programami i projektami.

Ryzyko w ujęciu M_o_R jest połączeniem prawdopodobieństwa wystąpienia postrzeganego zagrożenia lub możliwości oraz stopnia ich wpływu na cele. W powyższej definicji słowo zagrożenie oznacza niepewne wydarzenie, które może wywrzeć w przyszłości negatywny wpływ na cele lub korzyści, natomiast słowo możliwość oznacza niepewne wydarzenie, które może wywrzeć w przyszłości pozytywny wpływ na cele lub korzyści.

Opis

M_o_R składa się z czterech komponentów:
 • Reguły M o R (ang. Principles) – podstawowe reguły zarządzania ryzykiem wywodzące się bezpośrednio z ładu korporacyjnego;
 • Podejście M o R (ang. Approach) – elementy, które trzeba przystosować i zaadoptować (adopt & adapt) do konkretnej organizacji: m.in. polityka zarządzania ryzykiem, rejestry ryzyk i zagadnień;
 • Procesy M o R (ang. Processes) – 5 podstawowych kroków, które zapewniają, że ryzyko zostanie zidentyfikowane, ocenione i znajdzie się pod odpowiednią kontrolą;
 • Osadzanie i przegląd M o R (ang. Embedding and Reviewing) – czyli pomoc we wprowadzaniu zarządzania ryzykiem w organizacji, tak aby stało się jej integralną częścią.


Korzyści

Efektywne podejście do zarządzania ryzykiem może przyczynić się do osiągnięcia znacznych korzyści zarówno dla dużych, jak i małych firm - tych z publicznego, jak i prywatnego sektora. Do owych korzyści należą:
 • lepsze podstawy dla ustalenia odpowiedniej strategii
 • rozwinięte dostarczanie usług
 • większa przewaga rynkowa
 • zmniejszony czas usuwania awarii
 • zwiększone prawdopodobieństwo powodzenia inicjatyw dotyczących zmian
 • bardziej wydajne wykorzystanie zasobów
 • redukcja marnotrawstwa i defraudacji
 • innowacyjność
 • lepsze zarządzanie działaniami porządkowymi


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.