System informowania kierownictwa (ITIL) Przekierowano ze strony: MIS (ITIL) ang. management information system, MIS

System informowania kierownictwa - zestaw narzędzi i danych w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang ITIL Service Design) używany do wsparcia procesów lub funkcji zarządczych. Przykładem może być informacja z systemu zarządzania dostępnością (ang. AMIS) lub informacja dotycząca systemu zarządzania dostawcami i umowami (ang. SCMIS).[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.