MBTI ang. Myers-Briggs Type Indicator

MBTI - kwestionariusz służący do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji. Ten wskaźnik psychologiczny jest często stosowany w wielu dziedzinach, takich jak planowanie kariery, Team building, marketing, czy executive Coaching. Dziś jest to jeden z najbardziej znanych instrumentów umożliwiających poznanie i zrozumienie różnic osobowości.

Spis treści

HistoriaMBTI stanowi rozszerzoną koncepcję Carla Gustava Junga, który zaobserwował, że ludzie mają określone preferencje co do kierowania swojej energii i "ładowania baterii", sposobu zbierania informacji i podejmowania decyzji. W ten sposób określił on 8 typów osobowości. Isabel Briggs Myers i Katherine Cook Briggs rozwinęły pomysł Junga dotyczący hierarchii poszczególnych preferencji w każdym typie osobowości i dodały wymiar opisujący nastawienie do świata zewnętrznego. W ten sposób powstał uniwersalny czteroliterowy kod opisujący dany typ psychologiczny oraz tablica 16 typów osobowości.

ProceduraPunktem wyjścia do określenia typu osobowości jest wypełnienie ankiety (około 100 pytań). Polega to na wyborze między dwoma możliwymi odpowiedziami. Każda odpowiedź jest dobra. Odpowiedzi powinny być udzielone natychmiast (chodzi o pierwszą reakcję). Na tej podstawie uzyskuje się dane na temat preferencji danej osoby i określa się jaki dana osoba ma typ osobowości według MBTI.

Określone typy osobowości można przyporządkować do określonych zawodów. Co charakterystyczne, niektóre zawody są wykonywane przez osoby o określonych typach osobowości. Tak więc osoby, których typ osobowości to ESFP, są urodzonymi członkami zespołów, chcący wykonać powierzone im zadania jak najszybciej, przy minimalnym wysiłku i maksymalnej dawce zabawy. Urodzonymi strategami są osoby ISTJ. Mają określoną wizję i wiedzą jak poprowadzić organizację do wzrostu, kochają wyzwania. Dobrymi psychologami mogą być osoby INFJ, intuicyjnie rozumieją zachowania ludzkie. Dla ENFP życie to ciągła przygoda. Podejmują się różnych wyzwań, często są to ludzie kultury - artyści, aktorzy. Życie zgodnie z wewnętrznymi wartościami to przesłanka dla INFP.

Tworzenie koduKod opisujący dany typ psychologiczny powstaje poprzez wybór jednej preferencji z każdego z 4 poniższych wymiarów:

 • Skąd czerpiesz energię? Gdzie preferujesz kierować swoją uwagę? (wymiar E-I od Extraversion (ekstrawersja) i Introversion (introwersja)) - kierujesz swoją energię i uwagę na zewnątrz, czy wolisz koncentrować się na swoim wewnętrznym świecie pomysłów i doświadczeń?
 • Jaki sposób gromadzić informacje preferujesz? (wymiar S-N od Sensing (poznanie) i iNtuition (intuicja)) - wolisz gromadzić informacje rzeczywiste i namacalne, mówiące o tym co naprawdę jest, czy też preferujesz koncentracje na całościowym obrazie i powiązaniach między faktami?
 • W jaki sposób wolisz podejmować decyzje? (wymiar T-F od Thinking(myślenie) i Feeling(odczuwanie))- czy przy podejmowaniu decyzji kierujesz się głównie logiką i sprawiedliwością, czy też wolisz bardziej subiektywny proces biorący pod uwagę harmonię i system wartości osób zaangażowanych?
 • Jaki jest twój styl życia, pracy? Jak sobie radzisz z otaczającym cię światem? (wymiar J-P od Judging (osądzanie) i Perceiving (obserwancja)) - czy radzisz sobie z życiem w sposób zaplanowany, preferując "osąd" - to znaczy podjęcie decyzji, czy też preferujesz elastyczny styl życia związany z ciągłym otwarciem na nowe informacje?


Cztery wymiary osobowościW teście MBTI wyróżnia się 4 wymiary osobowości:

Pod względem koncentracji uwagi
 • Ekstrawertyk (ang. Extravert) - interesuje go świat zewnętrzny, a także zachodzące w nim procesy i zmiany, w których chce brać czynny udział. Takim osobom zależy na wzajemnej interakcji z ludźmi, skąd czerpią energię do życia. Preferowany przez nich styl komunikowania się to bezpośrednia rozmowa. Uczą się najlepiej poprzez wykonywanie różnych czynności i podejmowanie prób. Najpierw mówią, potem słuchają. Chcą być zawsze w centrum uwagi. Co ważne, interesuje ich głównie chwila obecna, a nie to co przyniesie przyszłość. Są niezwykle ekspresyjni.
 • Introwertyk (ang. Introvert) - jego domeną jest koncentracja na własnym świecie wewnętrznym idei i doświadczeń. Ich energia życiowa wypływa z głębi ich wnętrza, własnych przemyśleń, odczuć i refleksji. Preferowany przez nich styl komunikowania to pisanie i czytanie. Cenią swoją prywatność. Zanim podejmą działanie lub wypowiedzą się, dokładnie rozważą daną kwestię. Są skoncentrowani. To, co ich interesuje, to przyszłość, a nie dzień dzisiejszy. Są wizjonerami.


Pod względem sposobu zdobywania informacji
 • Typ analityczny (ang. Sensing) - takie osoby zdobywają informacje przede wszystkim zmysłami: wzrokiem, słuchem, dotykiem i węchem. Obserwują to, co dzieje się wokół nich i są w stanie szybko rozpoznać nowe sytuacje. Koncentrują się na rzeczach realnych i aktualnych. Lubią szczegóły, konkretne dane poparte faktami. Poszukują informacji krok po kroku. Ufają własnemu doświadczeniu.
 • Typ intuicyjny (ang. Intuition) - takie osoby chcą otrzymywać informacje w całości, koncentrując się na związkach i połączeniach między różnymi faktami. Chcą pokazywać rozwiązania modelowe; łatwo przychodzi im znajdowanie nowych możliwości i prezentacja innych sposobów rozwiązywania problemów. Koncentrują się na spojrzeniu ogólnym (tzw. big picture). Są teoretykami i myślą abstrakcyjnie. Ufają inspiracji, skaczą z tematu na temat.


Pod względem sposobu podejmowania decyzji
 • Osoby podejmujące decyzje poprzez wnikliwą analizę (ang. Thinking) - zwracają uwagę na logiczne konsekwencje wyborów, chcą oceniać sytuację jak najbardziej obiektywnie, analizując przy tym przyczyny i skutki. Kierują się zasadą prawdy, stosują własne reguły gry. Ich mocną stroną jest dociekliwość, poszukiwanie tego, co jest sednem problemu, aby jak najszybciej go rozwiązać. Korzystają z zasad logiki.
 • Osoby kierujące się uczuciami (ang. Feeling) - przy podejmowaniu decyzji będą zastanawiać się nad tym, co jest ważne dla nich i dla innych ludzi. Starają się wczuć w sytuacje innych osób oraz identyfikować się z nimi. Podejmują decyzje na podstawie wartości ważnych dla ludzi. Ich celem jest harmonia i uznanie innych, poprzez zrozumienie, docenienie i wsparcie. Osoby te wzbudzają sympatię, akceptują innych, okazują innym swoje współczucie.


Pod względem orientacji na świat zewnętrzny
 • Osoby, które w ciągły sposób oceniają świat (ang. Judging) - z reguły prowadzą uporządkowany tryb życia. Podejmują decyzje, wprowadzają je w czyn, żyją dalej. Ich życie jest dobrze zorganizowane, a sprawy uporządkowane. Trzymają się planów i harmonogramów. Cieszy ich wykonanie ustalonych zadań. Są systematyczni i nie lubią niczego zostawiać na ostatnią chwilę.
 • Osoby, które ciągle obserwują życie i świat zewnętrzny (ang. Perceiving) - są spontaniczne, poszukują nowych doznań. Raczej chcą zrozumieć świat niż go kontrolować. Plany i harmonogramy ich przerażają, chcą być otwarci i podejmują decyzje w ostatniej chwili. Cenią sobie to, że potrafią dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. Kierują się przypadkiem. Presja, że coś musi być zrobione w ostatniej chwili, dodaje im energii.


KorzyściZapoznanie się z typami osobowości według MBTI:
 • może być pomocne w zrozumieniu relacji międzyludzkich, rozwiązywaniu problemów, tworzeniu zespołów roboczych, zarządzaniu personelem i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • poznanie preferowanych sposobów komunikowania się poszczególnych osób jest niezwykle ważne przy przekazywaniu informacji negatywnych oraz w procesie tzw. feedbacku - przekazywania informacji zwrotnej pracownikom na temat ich pracy i osiągniętych efektów;
 • odgrywa ważną rolę w kontaktach z mediami, zwłaszcza w komunikacji w sytuacjach kryzysowych;
 • testy MBTI umożliwiają klasyfikację osób na określone typy zróżnicowane pod względem podejścia do świata, podejmowania decyzji, przetwarzania informacji i organizacji życia.


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Forid, Polski partner certyfikujący europejskiego wydawcy kwestionariusza MBTI, - strona oficjalna

Blog praktyków MBTI - strona oficjalna

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.