M-learning ang. mobile learning

M-learning - uczenie się na odległość, wymagające wykorzystania bezprzewodowej technologii, czyli urządzeń mobilnych. M-learning jest nowocześniejszą formą D-learningu.

Spis treści

OpisM-learning oznacza mobilne uczenie się z wykorzystaniem przenośnego, bezprzewodowego sprzętu jak laptopy, palmtopy, a także nowoczesne telefony komórkowe (smartfony). Wszystkie te urządzenia, aby spełniały wymogi m-learningu, powinny posiadać stały, bezprzewodowy dostęp do Internetu w każdym możliwym miejscu. M-learning skupia się na mobilności osoby uczącej się oraz na jej interakcji z przenośnymi technologiami. Ostatnio pojawił się nowy kierunek w m-leraningu, który dodaje również mobilność nauczyciela i zawiera ideę tworzenia materiałów do nauki na miejscu z pomocą smartfonów posiadających specjalne oprogramowanie (np. AHG Cloud Note).

ZaletyM-learning jest bardzo wygodną formą nauki, ponieważ:
 • kurs lub Szkolenie staje się dostępne w każdym miejscu;
 • wszyscy dzielą dokładnie ten sam materiał i w dowolnej chwili mogą wymieniać uwagi na wybrany temat;
 • uczestnicy wciąż dostają informacje zwrotne oraz porady dotyczące zagadnień;
 • grube książki i zeszyty są zastępowana małą pamięcią RAM wypełnioną treściami nauczania;
 • m-learning można łatwo wzbogacić i sprawić, aby był bardziej efektywny i jednocześnie był źródłem pewnego rodzaju rozrywki dla uczących się;
 • m-learning może być uzupełnieniem tradycyjnego sposobu nauczania.


Problemy i wyzwaniaNależy pamiętać, że m-learning wiąże się również z pewnymi problemami i wyzwaniami, w które wliczają się m.in.:
 • zdolność przyłączeniowa i czas pracy baterii;
 • wielkość wyświetlacza i klawiszy;
 • udostępnienie odpowiedniego oprogramowania oraz kwestia praw autorskich;
 • ilość formatów i rodzajów plików obsługiwanych przez urządzenie;
 • dostępność materiałów i koszty;
 • sposób oceny nauki poza miejscem spotkań;
 • sposób wsparcia uczących się w różnych kontekstach;
 • częste zmiany związane z wykorzystywaną technologią.


Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 25 października 2015 r.