Lokaut

Lokaut - stałe lub czasowe zamknięcie całości lub części zakładu pracy (niedopuszczenie pracowników do pracy). Jest dopuszczalny tylko w szczególnych sytuacjach, z powodu braku jego uregulowania prawnego. Lokaut może być również zastosowany w odpowiedzi na Strajk lub w celu jego zapobieżenia. Lokaut najczęściej stosowany jest w okresach kryzysu.

Wyróżniane są dwa podstawowe rodzaje lokautu:
  • ofensywny (prewencyjny) – jego celem jest zapobieżenie zapowiedzianemu strajkowi;
  • defensywny – stosowany jest przez pracodawcę w odpowiedzi na nielegalny strajk, który powoduje nadmierne lub rażące straty, gdy w czasie strajku dochodzi do dewastacji mienia pracodawcy.


Postuluje się prawną regulację lokautu. W Polsce kwestia lokautu nie jest uregulowana, więc przyjmuje się, że lokauty są w Polsce zabronione.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.