Logistyka transportu

Logistyka transportu - zajmuje się planowaniem i optymalizacją przemieszczania ładunków. Jej kluczowymi elementami jest spedycja oraz baza magazynowa. Rolą logistyki transportu jest dostarczenie określonego produktu, w określone miejsce, w określonym czasie.

Spis treści

Znaczenie transportu

Około 1/4 kosztów w logistyce związana jest z transportem. Logistyka transportu ma za zadanie:
 • wybór rodzaju transportu.
 • Wybór przewoźnika (transport własny lub zewnętrzny). Przy wyborze bierze się pod uwagę:
  • niezawodność dostawy;
  • czas przewozu;
  • elastyczność;
  • kontrola i monitorowanie przesyłek;
  • stawki przewozowe.
 • zaplanowanie tras.


Dokumenty

W transporcie spotyka się dwa główne typy dokumentów:
 • List przewozowy - kontrakt pomiędzy nadawcą a przewoźnikiem, dotyczący usługi przewozowej na określonych warunkach.
 • Rachunek za przewóz.


Rynek w Polsce

W naszym kraju największą grupą spedytorów są małe przedsiębiorstwa posiadające głównie samochody. Samochodowe przewozy międzynarodowe w swojej ofercie ma ok. 7 tys. przedsiębiorstw, a krajowe ok. 65 tys. Rezultatem takiego zagęszczenia jest duża konkurencja i zróżnicowanie ofert. Firmy transportowe konkurują ze sobą pod względem ceny oraz jakości usług. Mniejsze firmy obsługują dużą ilość drobnych klientów, natomiast wielkie firmy spedycyjne mają większe ceny i są mniej elastyczne.

Czynności związane z logistyką transportu

W zakres zadań logistyki transportu wchodzą:
 • przyjmowanie zleceń spedycyjnych;
 • wybór środka transportu;
 • przygotowanie przesyłki i sporządzenie dokumentacji przewozowej;
 • nadanie przesyłki na środek transportu wraz z dokumentacją;
 • odbiór przesyłki ze środka transportu wraz z dokumentacją;
 • odprawa celna.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.