Logistyka produkcji

Logistyka produkcji - skupia się na ogóle działań, mających na celu efektywne przemieszczanie surowców w procesie produkcyjnym i transporcie gotowych produktów po jego zakończeniu do magazynu, przy jak najniższym koszcie. Pełni ważną rolę w integrowaniu działań produkcyjnych. Uczestniczy także w procesie planowania lokalizacji i budowy fabryki oraz organizacji procesów. Jej miejsce jest pomiędzy logistyką zaopatrzenia a logistyką dystrybucji.

Zadania

Logistyka produkcji ma następujące zadania:
  • zaopatrywanie stanowisk w materiały, surowce i części zamienne;
  • planowanie lokalizacji fabryki;
  • organizacja procesu produkcji;
  • wyposażenie fabryki w maszyny, narzędzia i środki transportowe;
  • rozmieszczenie poszczególnych elementów fabryki w miejscach umożliwiających optymalizację produkcji;
  • gospodarka odpadami poprodukcyjnymi;
  • zapewnienie ciągłości produkcji;
  • prognozowanie zaopatrzenia dla zakładu.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.